Keto TVP Chili

Keto TVP Chili

Keto Vegetarian Recipes

Keto Vegetarian Recipes

Cook onions

Cook onions

Add chili and seasonings

Add chili and seasonings

Add TVP

Add TVP

Add black soy beans and tomatoes

Add black soy beans and tomatoes

Serve and enjoy

Serve and enjoy

For more recipes like this, follow me at

For more recipes like this, follow me at

KetoVegetarianRecipes.com